יום א', ח’ בטבת תשע”ט
קונטרס חותם של זהב (מהדורת ב"ב תשע"ה) בענין זיהוי חילזון התכלת ע"פ הכרעת ה"חוות יאיר" והיעב"ץ ■ ונלוה עמו קונטרס עֵין התכלת לבירור גוון תכלת האמורה בתורה

הדיין המפורסם הגאון הרב שמואל נדל שליט"א בהסכמה לקונטרס "חותם של זהב": *אובייקט:חותם-של*