יום א', ח’ בטבת תשע”ט
שער כוונת המצוה מתוך "תכלת לחושבי שמו" ליקוט דברים נכבדים לבאר מה שראוי לזכור בראית הציצית וחילקתים לשלשה ע"פ קדמונים והם ג' הפרקים הראשונים ואח"כ כתבתי דרך חיים איך לנהוג לקיים מצווה זו כמאמרה בכוונת הלב

*אובייקט:תכלת-בזמן-הזה* לחץ כאן להורדת הקונטרס "שער כוונת המצוה" תכלת. בפורמט וורדלחץ כאן להורדת הקונטרס "שער כוונת המצוה" תכלת. בפורמט PDF

 
לחץ כאן להורדת הקונטרס "שער כוונת המצוה" תכלת. בפורמט PDFלחץ כאן להורדת הקונטרס "שער כוונת המצוה" תכלת. בפורמט וורד