יום א', ח’ בטבת תשע”ט
סיכום השיטות השונות בכריכת התכלת שחיבר הרב אי"ש רפמן שליט"א

לחץ כאן להורדת הקונטרס "שער כריכת התכלת" [בפורמט וורד]