יום א', ח’ בטבת תשע”ט
מאת הג"ר יצחק ברנד שליט"א בעניין מצוות תכלת בזמן הזה, ביאור על אמיתות חלזון התכלת 'ארגמון קהה קוצים'. ויש לזה ראיות ברורות ומוחלטות ומסורת מן הראשונים ואחרונים. ביאור מספר חוטי תכלת שעיקר השיטה כדעת הראב"ד, שנים מתוך שמונה, כמו שפסק הגר"א והחיד"א. דעת מרן החזון איש זצ"ל בחידוש מצות תכלת

*אובייקט:בגנף-איש-יהודי-2* מקור: אתר הג"ר יצחק ברנד שליט"א