יום א', ח’ בטבת תשע”ט
חלזון ארגמון קהה קוצים (חלזון הפורפורא) שנתגלה בדורינו כחלזון התכלת שחז"ל דיברו עליו, ומתאים למה שנאמר בגמרא מנחות מד. "וברייתו דומה לדג".

לחץ על התמונות לצפייה בהגדלה