יום א', ח’ בטבת תשע”ט
בין תכלת לארגמן
מאמר נגד התכלת ■ פרק א \ חלזון הפורפרא ■ פרק ב \ הוכחות שחילזון הפורפרא אינו החילזון של חז''ל ■ פרק ג \ האם צריך חלזון ידוע לתכלת ■ פרק ד \ דעת גדולי הדורות בדבר חידוש התכלת בזמן הזה ■ פרק ה \ מסקנת הדברים ● במאמר 'חותם של זהב' עונה בטוב טעם ודעת על הטענות האלו, ועי' גם בהסכמה של הרב שמואל נדל שליט"א
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
בכנף איש יהודי
מאת הג"ר יצחק ברנד שליט"א בעניין מצוות תכלת בזמן הזה, ביאור על אמיתות חלזון התכלת 'ארגמון קהה קוצים'. ויש לזה ראיות ברורות ומוחלטות ומסורת מן הראשונים ואחרונים. ביאור מספר חוטי תכלת שעיקר השיטה כדעת הראב"ד, שנים מתוך שמונה, כמו שפסק הגר"א והחיד"א. דעת מרן החזון איש זצ"ל בחידוש מצות תכלת
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
תכלת בזמה"ז \ הג''ר יצחק ברנד שליט''א

שער כוונת המצוה
שער כוונת המצוה מתוך "תכלת לחושבי שמו" ליקוט דברים נכבדים לבאר מה שראוי לזכור בראית הציצית וחילקתים לשלשה ע"פ קדמונים והם ג' הפרקים הראשונים ואח"כ כתבתי דרך חיים איך לנהוג לקיים מצווה זו כמאמרה בכוונת הלב
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
התכלת וחידושה
מאתר הרה"ג הרב שמואל אריאל ■ תוכן: א. מהי התכלת, ומניין למדו חז"ל שהתכלת היא דוקא מן החילזון? ■ ההסטוריה של התכלת, והזיהויים השונים ■ הראיות לזיהוי החלזון כארגמון קהה קוצים ■ הטענות כנגד הזיהוי של הארגמון כחלזון התכלת ■ טענות כנגד עצם חידוש התכלת ■ מידת החיוב של התכלת ■ הטלת ציצית של תכלת למעשה
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
הרב יצחק הרצוג והחיפוש אחר התכלת
מאמר מאת ד"ר ברוך סטרמן אודות החיפוש של הרב הרצוג אחר התכלת, ומה שהתחדש לאחר זמנו ■ התכלת בישראל ■ הרבי מראדזין ■ ארגמון קהה קוצים ■ תמיכה ארכיאולוגית, לאחר זמנו של הרב הרצוג ■ סיכום
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1