יום א', ח’ בטבת תשע”ט
משנת רבי אליעזר בענין תכלת
לקט דברי חז"ל זיע"א במשנת רבי אליעזר: ■ התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכסא הכבוד ■ בזכות הציצית האויבים כלים ■ בזכות הציצית הצדיקים מזיו השכינה נהנין ■ גדולה היא הציצית, שהיא מצלת מן המיתה ■ בזכות הציצית ניצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש ■ ועד
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
אודיו ומאמר, התכלת כנגד השירה, הגאון הרב שלמה פישר שליט"א
ברש"י סוף פרשת שלח כתב בשם רבי משה הדרשן, "שמונה חוטים בציצית כנגד ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים". וצריך ביאור גוף הדברים וגם מה היא ההדגשה ברש"י "עד שאמרו שירה על הים".
תכלת בזמן הזה
תגובות: 0   צפיות: 292