תכלת בזמן הזה

האתר החרדי על מצוות תכלת בזמנינו

דעת תורה

"דעת תורה אודות התכלת"

הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל

דעת תורה מאת מרן הג"ר יוסף שלום אלישיב זצוק''ל

דעת תורה מאת מרן הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל

הרב הגאון ר' שמואל נדל שליט"א

הרב הגאון ר' משה מרדכי קארפ שליט"א

הרב הגאון ר' עמרם אופמן שליט"א, חבר בד"ץ העדה החרדית

תמונות

"תמונות אודות התכלת"

חלזון הפורפרא - ארגמון קהה קוצים

ייצור התכלת, עבר והווה

חלזון דומה לדג

חילזונות אחרים לדוגמא